Inicio » Todos los catálogos » Ciclos Formativos » Administración y Gestión » Operacións administrativas de compravenda

Ficha
Portada del libro
- 5% dto.

Operacións administrativas de compravenda

 • Libro en papel

 • 29,50 Eur
 • 28,03 Eur

 • * Envío gratuito en Península.

 • En stock
 • -


 • Unidad(es)
 • Comprar

Caracteristicas

 • Sistema educativo: LOE
 • Idioma: Gallego
 • Impresión: Color
 • Páginas: 282
 • Formato: 21 x 27 cm
 • Edición: 2016
 • Peso: 0,76 kg.
 • Editorial: Paraninfo
 • Operacións administrativas de compravenda

 • 9788428338073
 • JOSEFA CARMEN BARREIRO VELOSO [Autor]

 • Este libro desenvolve os contidos do módulo profesional de Operacións Administrativas de Compravenda, do Ciclo Formativo de grao medio de Xestión Administrativa, pertencente á familia profesional de Administración e Xestión. Os contidos tratados correspóndense cos establecidos no currículo oficial vixente na Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 191/2010, do 28 de outubro.

   

  Operacións administrativas de compravenda aborda a actividade dunha empresa comercial. Comeza presentándolle ao alumnado a empresa segundo diferentes enfoques, como a forma xurídica ou o contorno onde se desenvolve a actividade empresarial, e continúa identificando a  documentación que xera a actividade de compravenda e as obrigas do comprador e vendedor. Tamén analiza os custos derivados da xestión comercial, a tributación das operacións mercantís e o cumprimento das obrigas periódicas de presentar as declaracións da empresa na Axencia Tributaria.

   

  Deseguido, identifica os métodos de control de existencias, os tipos de stocks e a xestión de inventarios. Analiza os medios de cobramento e pagamento habituais na empresa, e os documentos xustificativos dos mesmos. Recoñece tamén a importancia da calidade do proceso administrativo e finaliza co desenvolvemento da xestión integrada de compravenda mediante unha aplicación informática.

   

  Cada unidade inclúe, ademais da explicación teórica necesaria, numerosas
  actividades propostas, resoltas, exemplos, táboas, figuras e cadros con información adicional, mapas conceptuais e actividades finais de comprobación, de aplicación e de ampliación. Así mesmo, achéganse numerosos documentos mercantís e outros documentos oficiais como contratos ou impresos de liquidacións fiscais, co asesoramento dos regulamentos e leis que rexen as actuacións empresariais, que de seguro contribuirán a acadar os obxectivos fixados ao inicio do estudo desta materia.

   

  En definitiva, Operacións administrativas de compravenda contribúe a que se
  adquiran de forma progresiva e continua as competencias necesarias para que o futuro técnico poida desenvolverse con éxito no mundo laboral, aplicando os protocolos establecidos pola empresa.

   

   

   

  A autora, Perito Mercantil, cursou estudos nas escolas superiores de Comercio de Vigo e Cádiz. É profesora titular do Departamento de Administrativo no IES Escolas Proval de Nigrán e conta con máis de 20 anos de experiencia profesional na docencia de Ciclos Formativos da familia de Administración e Xestión.

 • Libro en papel

 • 29,50 Eur
 • 28,03 Eur

 • * Envío gratuito en Península.

 • En stock
 • -


 • Unidad(es)
 • Comprar
1. A empresa comercial; 2. O contrato de compravenda; 3. O proceso de compra; 4. O Imposto sobre o valor engadido (IVE); 5.  A facturación; 6. Réximes especiais de IVE; 7. Xestión de aprovisionamento; 8. Valoración e inventarios; 9. Medios de cobramento e pagamento; 10. O proceso de compravenda informatizado.
El recurso es privado. Accede al área de profesores para solicitar tu acceso.Programación didáctica Recurso para el profesor que sirve de base para elaborar la programación del módulo.
El recurso es privado. Accede al área de profesores para solicitar tu acceso.Solucionario Recurso para el profesor donde puede encontrar las claves de los ejercicios propuestos en el libro.

Descarga estos recursos adicionales privados desde el área de profesores.
(exclusivo para los profesores que adoptan los libros de Paraninfo-Everest)

Acceder al área de profesores

El libro pertenece a los siguientes catálogos

Sala de prensa