Ficha
Portada del libro
- 5% dto.

Tècnica comptable Ed. 2021

 • Libro en papel

 • 34,00 Eur
 • 32,30 Eur

 • * Envío gratuito en Península.

 • En stock
 • -


 • Unidad(es)
 • Comprar

Caracteristicas

 • Sistema educativo: LOE
 • Idioma: Catalán
 • Impresión: Color
 • Páginas: 340
 • Formato: 21 x 27 cm
 • Edición: 2021
 • Peso: 0,92 kg.
 • Editorial: Paraninfo
 • Tècnica comptable Ed. 2021

 • 9788413661865
 • JOSE REY POMBO [Autor]

 • Aquest llibre desenvolupa els continguts del mòdul professional de Tècnica Comptable que cursen els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa, pertanyent a la família professional d’Administració i Gestió, establerts i regulats pel Reial decret 1631/2009, de 30 d’octubre, d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.


  Es tracta d’un manual pràctic de comptabilitat que desenvolupa els conceptes comptables bàsics, seguint en tot moment el Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses (pimes) i els criteris comptables especí?cs per a microempreses.


  Introdueix l’alumne en el maneig dels conceptes comptables bàsics, ja que utilitza els comptes que proposa el Pla general de comptabilitat de pimes. Amb això s’aconsegueix que aquest vagi coneixent els criteris comptables que s’usen per registrar les operacions que realitza l’empresa al llarg d’un exercici econòmic en els corresponents llibres.


  També s’estudia l’estructura del Pla general de comptabilitat de pimes i l’aplicació dels criteris de registre i valoració establerts en ell per a la comptabilització de les operacions bàsiques realitzades per les empreses.


  D’altra banda, s’introdueix l’alumne en la utilització d’un programa informàtic per registrar els fets comptables i obtenir els llibres i altres documents comptables d’acord amb el que estableix el Pla general de comptabilitat de pimes.


  Finalment, aquest llibre permet realitzar un estudi pràctic de la comptabilitat a través de l’anàlisi de les situacions comptables més comunes, per mitjà de nombrosos exemples. Amb el mateix objectiu, es proposen gran quantitat d’exercicis pràctics, la realització dels quals és bàsica per a l’aprenentatge de la tècnica comptable.


  Així mateix, en aquesta nova edició s’actualitza l’IVA i la simulació comptable amb CONTASOL, s’amplia el nombre d’exercicis i s’hi afegeixen nous continguts, com l’amortització de l’immobilitzat, la periodi?cació comptable i les correccions per deteriorament, entre d’altres. Finalment, s’han inclòs mapes conceptuals útils per facilitar el repàs i l’aprenentatge.


  Totes aquestes característiques fan d’aquesta obra una valuosa eina per a qualsevol persona que vulgui iniciar-se en l’estudi de la tècnica comptable.  L’autor, José Rey Pombo, és professor d'educació secundària de l’especialitat d’Administració d’Empreses i exerceix la seva tasca docent en els cicles formatius de la família d’Administració i Gestió des de fa més de 30 anys.

 • Libro en papel

 • 34,00 Eur
 • 32,30 Eur

 • * Envío gratuito en Península.

 • En stock
 • -


 • Unidad(es)
 • Comprar
1. Conceptes bàsics; 2. El patrimoni; 3. El mètode comptable; 4. Llibres de comptabilitat; 5. Conclusió del cicle comptable; 6. El Pla General de Comptabilitat de pimes; 7. Les existències. Compres i vendes; 8. Despeses i ingressos; 9. Instruments financers; 10. L’immobilitzat; 11. Fi d’exercici. Comptes anuals; 12. Tractament informàtic de la gestió comptable.
El recurso es privado. Accede al área de profesores para solicitar tu acceso.Programación didáctica Recurso para el profesor que sirve de base para elaborar la programación del módulo.
El recurso es privado. Accede al área de profesores para solicitar tu acceso.Solucionario Recurso para el profesor donde puede encontrar las claves de los ejercicios propuestos en el libro.

Descarga estos recursos adicionales privados desde el área de profesores.
(exclusivo para los profesores que adoptan los libros de Paraninfo-Everest)

Acceder al área de profesores

El libro pertenece a los siguientes catálogos

Sala de prensa