Inicio » Todos los catálogos » Ciclos Formativos » Administración y Gestión » Comptabilitat i Fiscalitat Ed. 2021

Portada del libro Comptabilitat i Fiscalitat Ed. 2021
- 5% dto.

Comptabilitat i Fiscalitat Ed. 2021

 • Libro en papel

 • 38,95 Eur
 • 37,00 Eur

 • * Envío gratuito en Península.

 • En stock
 • -


 • Unidad(es)
 • Comprar

 • Caracteristicas

  • Sistema educativo: LOE
  • Idioma: Catalán
  • Impresión: Color
  • Páginas: 618
  • Formato: 21 x 27 cm
  • Edición: 2021
  • Peso: 1,66 kg.
  • Editorial: Paraninfo
  • Comptabilitat i Fiscalitat Ed. 2021

  • 9788413661889
  • JOSE REY POMBO [Autor]

  • A través d’un gran nombre d’exemples resolts
   s’analitzen els fets comptables
   amb què els futurs professionals
   aconseguiran un aprenentatge més proper
   a la seva immediata realitat laboral.


   Aquest llibre desenvolupa els continguts del mòdul professional de Comptabilitat i Fiscalitat del cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances, pertanyent a la família professional d’Administració i Gestió.


   En aquesta nova edició s’actualitzen els continguts al Reial decret 1/2021, de 12 de gener, que modifica el Pla general de comptabilitat i altra normativa comptable; i al Reial decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s’aprova el nou Reglament d’auditoria. També s’han tingut en compte les modificacions fiscals introduïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021.


   L’obra cobreix les següents àrees:


   --- Comptabilització en suport informàtic dels fets comptables d’acord amb els criteris del Pla general de comptabilitat (PGC).
   --- Tramitació de les obligacions fiscals i comptables relatives a l’Impost sobre Societats (IS) i a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), amb l’aplicació de la normativa mercantil i fiscal vigent.
   --- Registre comptable de les operacions derivades de la finalitat de l’exercici econòmic a partir de la informació d’un cicle econòmic complet, amb l’aplicació dels criteris del PGC i de la legislació vigent.
   --- Confecció dels comptes anuals i el seu dipòsit en el Registre Mercantil.
   --- Anàlisi de la situació economicofinancera i patrimonial d’una empresa a través dels estats comptables.
   --- Caracterització del procés d’auditoria dins del marc normatiu espanyol.


   Finalment, aquest llibre permet l’estudi pràctic i integrat d’aquests continguts a través d’una gran quantitat d’exercicis pràctics, la realització dels quals és fonamental per a l’aprenentatge d’aquesta matèria.   L’autor, José Rey Pombo, és professor d'educació secundària en l’especialitat d’Administració d’Empreses i exerceix la seva tasca docent en els cicles formatius de la família d’Administració i Gestió des de fa més de 30 anys.

  • Libro en papel

  • 38,95 Eur
  • 37,00 Eur

  • * Envío gratuito en Península.

  • En stock
  • -


  • Unidad(es)
  • Comprar
  1. El Pla General de Comptabilitat; 2. Les existències. Compres i vendes; 3. Creditors i deutors per operacions comercials; 4. L’immobilitzat no financer; 5. Instruments financers; 6. Fons propis, subvencions i provisions; 7. Despeses i ingressos; 8. Impostos locals sobre activitats econòmiques; 9. Impost sobre societats; 10. Impost sobre la renda de les persones físiques; 11. Els resultats; 12. Els comptes anuals; 13. Anàlisi dels estats comptables; 14. Constitució de la societat anònima; 15. Auditoria; 16. Aplicacions informàtiques de comptabilitat.
  El recurso es privado. Accede al área de profesores para solicitar tu acceso.Programación didáctica Recurso para el profesor que sirve de base para elaborar la programación del módulo.
  El recurso es privado. Accede al área de profesores para solicitar tu acceso.Solucionario Recurso para el profesor donde puede encontrar las claves de los ejercicios propuestos en el libro.

  Descarga estos recursos adicionales privados desde el área de profesores.
  (exclusivo para los profesores que adoptan los libros de Paraninfo-Everest)

  Acceder al área de profesores

  El libro pertenece a los siguientes catálogos

  Sala de prensa