Inicio » Todos los catálogos » Ciclos Formativos » Administración » Empresa e Administración

Ficha
Portada del libro
- 5% dto.

Empresa e Administración

 • Libro en papel

 • 27,00 Eur
 • 25,65 Eur

 • * Envío gratuito en Península.

 • En stock
 • -


 • Unidad(es)
 • Comprar

Caracteristicas

 • Sistema educativo: LOE
 • Idioma: Gallego
 • Impresión: Color
 • Páginas: 244
 • Formato: 21 x 27 cm
 • Edición: 2016
 • Peso: 0,66 kg.
 • Editorial: Paraninfo
 • Empresa e Administración

 • 9788428338288
 • XOSE LUIS CABARCOS BERMUDEZ [Autor]

 • Este libro desenvolve os contidos do módulo profesional de Empresa e Administración, do Ciclo Formativo de grao medio de Xestión Administrativa, pertencente á familia profesional de Administración e Xestión. Os contidos tratados correspóndense cos establecidos no currículo oficial vixente na Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 191/2010, do 28 de outubro.


  Empresa e Administración ofrece información sobre emprendemento e innovación, destacando o valor da innovación na actividade empresarial, e incluíndo a definición legal de persoa emprendedora e as características dos emprendedores. Tamén trata sobre o risco, como elemento asociado ao emprendemento e a innovación; sobre a oportunidade que para as empresas supón a súa internacionalización; e sobre as axudas e ferramentas existentes para emprender e innovar.


  Por outro lado, abórdase o concepto de empresa e empresario, coas formas xurídicas que máis frecuentemente se adoptan para o desenvolvemento da actividade empresarial, e mais os trámites que cómpre efectuar para constituír e poñer en marcha a empresa. Tamén se analizan a configuración do sistema tributario español e as principais obrigas fiscais da empresa.


  Por último, tras facerse referencia á separación dos poderes do Estado e as fontes do ordenamento xurídico, trátase sobre o réxime xurídico do sector público e a regulación que afecta ao persoal ao seu servizo. Ademais, analízase a actuación da Administración nas súas relacións cos cidadáns, abordando o concepto de acto administrativo e as fases do procedemento, así como as posibilidades de revisión das resolucións administrativas.


  Así mesmo, cada unidade inclúe variadas actividades propostas e gran cantidade de cadros de información adicional con exemplos reais e un práctico mapa conceptual que facilita o repaso. Para rematar, ao concluír cada unidade, ofrécense actividades finais de comprobación tipo test, de aplicación, e de ampliación.

   

   

  O autor, diplomado en Ciencias Empresariais e en Relacións Laborais, e graduado en Dereito, é funcionario de carreira en activo no corpo de profesores de ensino secundario, e do corpo de profesores técnicos de formación profesional. Conta con máis de 15 anos de experiencia profesional na docencia de Ciclos Formativos de grao medio e superior da familia de Administración e Xestión. Ademais, a súa formación foise complementando con diversos cursos de actualización e a realización do máster en Práctica da Avogacía.

 • Libro en papel

 • 27,00 Eur
 • 25,65 Eur

 • * Envío gratuito en Península.

 • En stock
 • -


 • Unidad(es)
 • Comprar
1. Emprendemento e innovación; 2. Empresa e empresario; 3. O sistema tributario; 4. Obrigas fiscais da empresa; 5. As administracións públicas; 6. Actuación das administracións públicas e control dos seus actos; 7. Xestións ante as administracións públicas para a obtención de información e a presentación de documentos.
El recurso es privado. Accede al área de profesores para solicitar tu acceso.Programación didáctica Recurso para el profesor que sirve de base para elaborar la programación del módulo.
El recurso es privado. Accede al área de profesores para solicitar tu acceso.Modelos de examen Recurso para el profesor que le ofrece exámenes resueltos. Esta herramienta le permite ahorrar tiempo en la preparación de las evaluaciones.
El recurso es privado. Accede al área de profesores para solicitar tu acceso.Solucionario Recurso para el profesor donde puede encontrar las claves de los ejercicios propuestos en el libro.
El recurso es privado. Accede al área de profesores para solicitar tu acceso.Presentación de aula Recurso didáctico que el profesor puede utilizar en clase para con la ayuda de un proyector.

Descarga estos recursos adicionales privados desde el área de profesores.
(exclusivo para los profesores que adoptan los libros de Paraninfo-Everest)

Acceder al área de profesores

El libro pertenece a los siguientes catálogos

Sala de prensa