Inicio » Todos los catálogos » Universidad » Agricultura » Introducció a l edafologia. Ús i protecció de sòls

Ficha
Portada del libro
- 5% dto.

Introducció a l edafologia. Ús i protecció de sòls

 • Libro en papel

 • 52,50 Eur
 • 49,87 Eur

 • * Envío gratuito en Península.

 • En stock
 • -


 • Unidad(es)
 • Comprar

Caracteristicas

 • Idioma: Catalán
 • Impresión: Color
 • Páginas: 508
 • Formato: 28,5 x 21,5 cm
 • Edición: 2009
 • Peso: 1,52 kg.
 • Editorial: Mundiprensa
 • Introducció a l edafologia. Ús i protecció de sòls

 • 9788484763857
 • JAIME PORTA CASANELLAS [Autor], MARTA LOPEZ-ACEVEDO REGUERIN [Autor], ROSA M. POCH CLARET [Autor]

 • Es podria dir que aquest llibre, el pren com a referència, en combinar continguts teòrics per a aprendre, amb nombroses peces d'activitat per a implicar, deixar fer i, en alguns casos, per a estimular l'esperit crític. Planteja una docència activa en la manera de treballar els continguts. Cerca que durant tot el curs s'aconsegueixi la complicitat de l'estudiant en la pròpia formació. El plantejament docent està adreçat a educar persones a aprendre, a cercar informació i a saber-la analitzar críticament, a redactar informes i saber-los exposar en públic, a treballar en equip, a adquirir l'hàbit d'aprendre al llarg de l'activitat professional futura. Per a aconseguir-ho, es proposen cerques a Internet i a la biblioteca, treballs en equip i jocs de rol, entre altres instruments. Aprendre a fer amb un esperit crític, per ser capaços de prendre decisions assumint responsabilitats professionals ètiques. Aprendre a viure junts, aprendre a ser.
   
  Es tracta d'un llibre amb voluntat de servir de base a l'activitat docent prevista pel professorat, que té el seu propi estil i procedència acadèmica, les seves conviccions i interpretacions de la ciència del sòl. Es un llibre que pot ser útil per a una docència en el marc de l'espai europeu d'educació superior. Planteja catorze unitats que s'han considerat bàsiques. A l'inici de cada unitat s'indiquen els objectius, l'esquema de la unitat i les lectures recomanades. Els segueix un exercici dedicat a "Connexions d'aprenentatge" per a relacionar el que s'explicarà amb el que s'ha estudiat prèviament, i cada unitat acaba amb "Coneixement i comprensió", per a treballar els continguts teòrics explicats. Completen el llibre les "Claus d'autoevaluació", per a orientar l'estudiant en la resolució de les activitats proposades, i un índex alfabètic extens que facilita la consulta de l'obre.
   
  En la línia que ens tenen acostumats els professors Jaume Porta i Marta López-Acevedo, el llibre, que incorpora a la professora Rosa M. Poch com a autora, està curosament il-lustrat en color, és agradable de llegir i té una gran actualitat, tant pel plantejament docent com pels continguts. No hi ha dubte que és una iniciativa innovadora que contribuirà a donar resposta a les directrius del sistema de transferència de crèdits europeus (ECTS) en l'espai europeu d'educació superior, en el moment en què es comencen a fer les primeres passes per a implantar-lo.
   
 • Libro en papel

 • 52,50 Eur
 • 49,87 Eur

 • * Envío gratuito en Península.

 • En stock
 • -


 • Unidad(es)
 • Comprar
Pròleg. Com s'ha d'utilitzar aquest llibre. Els sòls: enfocaments, funcions i organitzacions edàfiques. Per què els sòls són diferents els uns dels altres: factors ecològics de formació. Com es transforma una roca en sòl: meteorització de roques i minerals i edafogènesi. Estudi de sòls al camp: morfologia i descripció de sòls. Propietats físiques i comportament del sòl. Components inorgàniques del sòl. Components orgànics del sòl. Propietats químiques i fisicoquímiques i comportament del sòl. Ecologia del sòl i cicles dels elements. Aigua del sòl: potencials i moviment d'aigua. Introducció a la classificació de sòls. Informació de sòls: mapes de sòls, bases de dades georeferenciades i sistemes d'informació de sòls. Qualitat del sòl, processos de degradació i bases per a controlar-la. Estudi del sòl al laboratori. Anàlisis químiques, mineralògiques i micromorfologia de sòls. Claus d' autoavaluació. Referències bibliogràfiques. Índex alfabètic
 
 

El libro pertenece a los siguientes catálogos

Sala de prensa