Inicio » Todos los catálogos » Ciclos Formativos » Administración y Gestión » Comunicació empresarial i atenció al client

Ficha
Portada del libro
- 5% dto.

Comunicació empresarial i atenció al client

 • Libro en papel

 • 29,50 Eur
 • 28,03 Eur

 • * Envío gratuito en Península.

 • En stock
 • -


 • Unidad(es)
 • Comprar

Caracteristicas

 • Sistema educativo: LOE
 • Idioma: Catalán
 • Impresión: Color
 • Páginas: 278
 • Formato: 21 x 27 cm
 • Edición: 2011
 • Peso: 0,7 kg.
 • Editorial: Paraninfo
 • Comunicació empresarial i atenció al client

 • 9788497328531
 • LOLA FERNÁNDEZ VERDE [Autor], ELENA MARIA FERNANDEZ RICO [Autor]

 • El Reial Decret 1631/2009, de 30 d'octubre, d'acord amb la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació estableix i regula, en els aspectes i en els elements bàsics, el títol de Formació Professional del sistema educatiu de Tècnic en Gestió Administrativa, així com els seus ensenyaments mínims. Aquest manual desenvolupa els continguts del mòdul professional de Comunicació empresarial i atenció al client.
  El llibre es compon de setze capítols, cadascun dels quals conté activitats d'ampliació referides al contingut de la unitat. A més, inclou un gran nombre d'exemples, exercicis pràctics i activitats. En primer lloc, s'expliquen els elements i les formes de comunicació interna i externa de l'empresa i com sorgeixen els fluxos d'informació en funció del tipus d'organització i com es representa en els organigrames de les entitats i de les organitzacions. Tot seguit, es tracta el contingut i l'estructura de la comunicació escrita entre les empreses privades i entre aquestes o particulars i les administracions públiques. Per últim, s'exposen les tècniques més adients a l'hora de realitzar la comunicació verbal i no verbal amb el client.
  Així mateix, cal que tota la documentació que es genera en les empreses sigui arxivada i ordenada segons els diferents sistemes d'ordenació i classificació documental, mitjançant la utilització dels mitjans ofimàtics i telemàtics disponibles en l'actualitat, per tal de complir amb la normativa actual de confidencialitat i registre d'arxius. Aquest manual ofereix els continguts necessaris per aprendre a fer aquestes gestions.
  L'obra també explica els punts següents: els elements, les fases i el reconeixement de la necessitat de clients; l'atenció i el procediment de les queixes i de les reclamacions i, per últim, el consumidor, les institucions de consum i l'aplicació dels procediments de qualitat amb l'objectiu de fidelitzar el client. A més, s'explica com potenciar la imatge de l'empresa a través del màrqueting amb els recursos següents: publicitat, relacions públiques i responsabilitat social corporativa.
 • Libro en papel

 • 29,50 Eur
 • 28,03 Eur

 • * Envío gratuito en Península.

 • En stock
 • -


 • Unidad(es)
 • Comprar
1. La comunicació empresarial.  2. Organització de l´empresa.  3. La comunicación escrita a l´empresa. Les comunicacions breus.  4. La comunicación escrita a l´empresa. La carta comercial.  5. Altres documents dús a l´empresa i les Administracions Públiques.  6. Mitjans i equips ofimátics i telemátics. El correu electrónic.  7. La correspondencia. El servei de correus.  8. Sistemes d´ordenació i clasificació documental I. 9. Sistemes d´ordenació i clasificació documental II.  10. Arxivament de la información en suport paper.  11. Arxivament de la información en suport informátic. 12. La comunicación oral.  13. Reconeixement de les necessitats dels clients.  14. Atyenció de consultes, queixes i reclamacions.  15. Potenciació de la imatge de l´empresa . 16. Aplicació de procedimentsde qualitat en l´atenció al client.
El recurso es privado. Accede al área de profesores para solicitar tu acceso.Programación didáctica Recurso para el profesor que sirve de base para elaborar la programación del módulo.
El recurso es privado. Accede al área de profesores para solicitar tu acceso.Solucionario Recurso para el profesor donde puede encontrar las claves de los ejercicios propuestos en el libro.

Descarga estos recursos adicionales privados desde el área de profesores.
(exclusivo para los profesores que adoptan los libros de Paraninfo-Everest)

Acceder al área de profesores

El libro pertenece a los siguientes catálogos

Sala de prensa