Ficha
Portada del libro
- 5% dto.

Tècnica comptable

 • Libro en papel

 • 33,50 Eur
 • 31,82 Eur

 • * Envío gratuito en Península.

 • En stock
 • -


 • Unidad(es)
 • Comprar

Caracteristicas

 • Sistema educativo: LOE
 • Idioma: Catalán
 • Impresión: Color
 • Páginas: 296
 • Formato: 21 x 27 cm
 • Edición: 2011
 • Peso: 0,8 kg.
 • Editorial: Paraninfo
 • Tècnica comptable

 • 9788497328555
 • JOSE REY POMBO [Autor]

 • El Reial Decret 1631/2009 del 30 d'octubre, d'acord amb la Llei Orgànica 2/2006 del 3 de maig, estableix i regula, en els aspectes i els elements bàsics, el títol de Formació Professional del sistema educatiu de Tècnic en Gestió Administrativa, com també els seus ensenyaments mínims. Allò que disposa aquest reial decret substitueix la regulació del títol de Tècnic en Gestió Administrativa continguda en el Reial Decret 1662/1994 del 22 de juliol (LOGSE).
  Aquest manual desenvolupa els continguts del mòdul de Tècnica Comptable corresponents al primer curs d'aquest títol. Es tracta d'un manual pràctic de comptabilitat que desenvolupa els conceptes comptables bàsics i que segueix en tot moment el Reial Decret 1515/2007 del 16 de novembre, pel qual s'aproven el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses (Pimes) i els criteris comptables específics per a les microempreses.
  A més, aquest llibre introdueix l'alumne en l'ús dels conceptes comptables bàsics, ja que utilitza els comptes que proposa el Pla General de Comptabilitat de Pimes. Amb això s'aconsegueix que l'alumne vagi coneixent els criteris comptables utilitzats per a registrar les operacions que fa l'empresa al llarg d'un exercici econòmic en els llibres corresponents.
  També s'estudia l'estructura del Pla General de Comptabilitat de Pimes, i l'aplicació dels criteris de registre i valoració que s'hi estableixen per a la comptabilització de les operacions bàsiques realitzades per les empreses.
  D'altra banda s'introdueix l'alumne en el maneig d'un programa informàtic per a registrar els fets comptables i obtenir els llibres i altres documents comptables d'acord amb allò que s'estableix en el Pla General de Comptabilitat de Pimes.
  Finalment, aquest llibre permet fer un estudi pràctic de la comptabilitat a través de l'anàlisi de les situacions comptables més comunes i mitjançant nombrosos exemples resolts. Amb el mateix objectiu, es proposa una gran quantitat d'exercicis pràctics la realització dels quals esdevé bàsica per a l'aprenentatge de la tècnica comptable.
  Totes aquestes característiques fan que aquesta obra sigui una eina valuosa per a qualsevol persona que vulgui emprendre l'estudi de la tècnica comptable.
 • Libro en papel

 • 33,50 Eur
 • 31,82 Eur

 • * Envío gratuito en Península.

 • En stock
 • -


 • Unidad(es)
 • Comprar
1. Conceptes bàsics.  2. El patrmoni  3. El mètode comptable.     4. Llibres de comptabilitat.  5. Conclusió del cicle comptable.  6. El Pla General de Comptabilitat de Pimes.  7. Les existències. Compres i vendes.  8. Despeses i ingressos.  9. Instruments financers.  10. L´immobilizat.  11. Final d´exercici. Comptes anuals. 12. Tractament informàtic de la gestió comptable.
 • Descargas públicas
 • Programación didáctica
 • Recurso para el profesor que sirve de base para elaborar la programación del módulo.
El recurso es privado. Accede al área de profesores para solicitar tu acceso.Solucionario Recurso para el profesor donde puede encontrar las claves de los ejercicios propuestos en el libro.

Descarga estos recursos adicionales privados desde el área de profesores.
(exclusivo para los profesores que adoptan los libros de Paraninfo-Everest)

Acceder al área de profesores

El libro pertenece a los siguientes catálogos

Sala de prensa