Inicio » Todos los catálogos » Ciclos Formativos » Administración y Gestión » Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

Ficha
Portada del libro
- 5% dto.

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

 • Libro en papel

 • 29,50 Eur
 • 28,03 Eur

 • * Envío gratuito en Península.

 • En stock
 • -


 • Unidad(es)
 • Comprar

Caracteristicas

 • Sistema educativo: LOE
 • Idioma: Gallego
 • Impresión: Color
 • Páginas: 284
 • Formato: 21 x 24 cm
 • Edición: 2016
 • Peso: 0,76 kg.
 • Editorial: Paraninfo
 • Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

 • 9788497329828
 • MODESTO ROZAS LOZANO [Autor]

 • Este libro desenvolve os contidos do módulo profesional de Operacións Auxiliares de Xestión de Tesouraría, do Ciclo Formativo de grao medio de Xestión Administrativa, pertencente á familia profesional de Administración e Xestión. Os contidos tratados correspóndense cos establecidos no currículo oficial vixente na Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 191/2010, do 28 de outubro.


  Operacións auxiliares de xestión de tesouraría iníciase cunha introdución ao sistema financeiro español que facilita o coñecemento dos instrumentos e mercados, así como das institucións que operan en dito sistema.


  A continuación, trátanse os medios de cobramento e pagamento, e diferentes elementos de control de tesouraría. Deseguido, explícanse os cálculos propios das operacións financeiras, desde as leis de capitalización simple e composta ou o desconto comercial, ata as rendas e a liquidación de préstamos. O libro remata cunha parte dedicada ás operacións de seguros.


  Cada unidade inclúe, ademais da explicación teórica necesaria, numerosas actividades resoltas e exemplos, táboas, figuras e cadros con información adicional, mapas conceptuais e actividades finais de comprobación (tests para a toma de conciencia do grao de dominio da materia), e de ampliación (casos propostos con solución final). Así mesmo, achéganse ao longo das diferentes unidades actividades propostas, para que o profesor dispoña dunha ferramenta adicional que complemente a explicación teórica.


  En definitiva, Operacións auxiliares de xestión de tesouraría contén a formación necesaria para habilitar o alumnado para a realización das operacións administrativas propias do procedemento de xestión de tesouraría necesarias para a adecuada dirección financeira da empresa.

   


  O autor, licenciado en Economía pola Universidade de Santiago de Compostela, conta con máis de 20 anos de experiencia profesional na docencia de Formación Profesional e Bacharelato da rama Administrativa. Ademais, desempeñou cargos directivos durante varios anos e, actualmente, compaxina a actividade docente coa Coordinación de Programas Internacionais, xestionando prácticas laborais no estranxeiro para alumnos de ciclos formativos.

 • Libro en papel

 • 29,50 Eur
 • 28,03 Eur

 • * Envío gratuito en Península.

 • En stock
 • -


 • Unidad(es)
 • Comprar

Bloque I. O diñeiro e o sistema financeiro español.
1.
O diñeiro; 2. O sistema financeiro español.

 

Bloque II. Tesouraría da empresa e o seu control.
3.
Medios de cobramento e pagamento; 4. Control de tesouraría.

 

Bloque III. Lei financeira de capitalización simple.
5.
Cálculo financeiro a xuro simple; 6. Desconto comercial e equivalencia financeira.

 

Bloque IV. Lei financeira de capitalización composta.
7.
Cálculo financeiro a xuro; 8. Aplicacións da capitalización composta.

 

Bloque V. Operacións bancarias (I).
9.
Operacións pasivas: contas correntes; 10. Operacións activas: contas de crédito.

 

Bloque VI. Operacións bancarias (II).
11.
Rendas; 12. Amortización de préstamos.

 

Bloque VII. Produtos e servizos de seguros.
13.
Seguros e empresa.

El recurso es privado. Accede al área de profesores para solicitar tu acceso.Guía didáctica Recurso para el profesor que sirve de base para elaborar la programación del módulo.
El recurso es privado. Accede al área de profesores para solicitar tu acceso.Solucionario Recurso para el profesor donde puede encontrar las claves de los ejercicios propuestos en el libro.
El recurso es privado. Accede al área de profesores para solicitar tu acceso.Video Recurso audiovisual que el profesor puede utilizar en clase para determinados contenidos.

Descarga estos recursos adicionales privados desde el área de profesores.
(exclusivo para los profesores que adoptan los libros de Paraninfo-Everest)

Acceder al área de profesores

El libro pertenece a los siguientes catálogos

Sala de prensa